Navigace webem » Hlavní stránka » O společnosti
O SPOLEČNOSTI
VITALPLAST je odštěpným závodem společnosti TENIS HOTEL VITALITY a.s.. Dle data zápisu závodu do obchodního rejstříku, tj. duben 2015, by se mohlo zdát, že se jedná o nový a začínající závod. Opak je však pravdou.
VITALPLAST stojí na základech společnosti ACF-Cz, spol. s r.o., která svůj počátek datuje od roku 1999. Jednalo se o známou a zavedenou společnost, která určitě zanechala nesmazatelnou stopu na trhu s fólií a regranulátem, nejen v České republice, ale i v sousedním Slovensku, Polsku a Rakousku.
Po letech, kdy se společnosti ACF-Cz, spol. s r.o. dařilo, přišly roky krize, které přivedly společnost na okraj své existence a společnost skončila v insolvenčním řízení. Samotné insolvenční řízení trvalo dva roky, během kterých se výrobní a obchodní program nezastavil, a proto bylo možné společnost ACF-Cz, spol. s r.o. prodat jako celek. Stalo se tak 28.2.2015, kdy byla ACF-Cz spol. s r.o. prodána společnosti KONTREMAR, s.r.o., která následně pronajala výrobní program VITALPLASTU, odštěpnému závodu.
Závod VITALPLAST nadále pokračuje ve výrobní a obchodní strategii společnosti ACF-Cz, spol. s r.o. A co víc, znova byla zprovozněna regranulace – tj. výroba regranulátu z odpadní fólie, čímž se nemalou měrou podílí na ochraně životního prostředí. Byly opraveny a repasovány původní výrobní stroje a zařízení, tak aby produktivita závodu plně korespondovala s požadavky odběratelů jak na kvalitu, tak i na kvantitu. V současné době závod zaměstnává 60 zaměstnanců, z toho 25 žen. Při současném tempu rozvoje závodu je předpoklad růstu počtu zaměstnanců i do budoucna.
Copyright © 2015, všechna práva jsou vyhrazená
Professional Solutions & Outsourcing ROAD Group v.o.s.
Web design & programming by Maccelo Creative Agency
VITALPLAST, odštěpný závod
Mosty u Jablunkova č.30, PSČ 739 98